Мелон България ЕАД

Компания

Мелон България ЕАД

Мелон България ЕАД, филиал на Mellon Technologies и член на Mellon Group of Companies, е основана през 2001 година. Компанията Мелон България, която се намира в София, предлага решения и услуги за извършване на транзакции на организации със силен потребителски бизнес като например банки, ориентирани към банкиране на дребно, компании за публични услуги, доставчици на телекомуникационни услуги и големи частни компании.
 
Мелон България разчита на международното know how на компанията - майка и на анализа на водещите глобални пазарни тенденции, за да съумее да доставя и поддържа на местно ниво най-добрата комбинация от продукти и услуги за специфичните нужди на България и на всеки отделен пазарен сегмент.
 
Компанията има две основни цели:
а] да подпомага своите клиенти да подсигурят инвестициите си чрез предлагане на отворени, поетапни решения, които ще ги поставят на благоприятна позиция в бъдещето
б] и  да предоставя възможност на компаниите да се фокусират върху своята бизнес - стратегия чрез предлагането на outsourced услуги, които гарантират оперативна гъвкавост по отношение на време, пари и ресурси и  същевременно водят до повишаване на тяхната продуктивност и ефективност.
 
Днес Мелон България се радва на все по-високо ниво на растеж, до което достига като от една страна - инвестира в своето партньорство със солидни доставчици като Diebold, Gemalto,  Altitude, Thales, Cima, Robur, Matica, а от друга - във връзките си със своите клиенти, между които са  Уникредит Булбанк, БНП Париба, Юронет, Първа Инвестиционна Банка, Глобул, Пиреос Банк, Пощенска банка, Прокредит Банк, Си Джи Експрес Банк, Токуда Банк, Обединена Българска Банка и много други.
 
Компанията разполага с персонал от над 50 служители, които са специалисти в своята област. Нейният екип от инженери за техническа поддръжка и системни инженери осъществява цялостната поддръжка  на продуктите и услугите, предлагани от компанията и успява да отговори на потребностите на клиентите от качествени услуги и все по-голяма ефективност. Агентите в контактния център са добре обучени и достатъчно опитни и представляват клиентите на компанията според най-строгите стандарти за качество. Търговските консултанти на компанията анализират нуждите на клиентите и им предлагат най-ефикасните и икономични решения, които ще отговорят най-добре на техните настоящи и бъдещи изисквания.
 
Какво предлага Мелон България
Решения: Мелон България предлага на българския пазар широка гама от системи и решения, позволяващи увеличаване на обема на извършваните от клиентите  транзакции, като същевременно им осигурява подкрепа на местно ниво, включваща инсталация, настройка и поддръжка на общ и специализиран софтуер.

• Решения за финансово самообслужване – банкомати (ATM терминали)
• Системи за електронни разплащания (ЕFT/POS терминални разплащателни устройства )
• Системи за организация и управление на дейността по обслужване на клиенти
• Решения за карти и системи за персонализация на карти
• Решения за обработка на документация и поща
• Системи за автоматизация на дейностите в банковите клонове
• Сертифицирани системи за физическа сигурност: огнеопорни каси, ключалки, електронни врати, сейфове и др.
• Софтуерни и хардуерни решения за защита на информацията 
• Контактни центрове
 
Outsourced Услуги: Мелон България е разработила и предлага на местно ниво редица специализирани услуги, които повишават постъпленията от бизнеса на нейните клиенти. Сред тези услуги са:

• Услуги чрез Контактен Център: Телемаркетинг и кълекшън
• Услуги по персонализация на карти
• Услуги по обработка на документи за кредити и кредитни карти
• Други специализирани услуги (Директни продажби и промоция на финансови продукти, одобряване на кредит, развитие на търговска мрежа за acquiring на POS терминали, цифровизация на документи и въвеждане на данни)
 
Надежден Партньор

Какво отличава Мелон България:

• Висшето ръководство на компанията притежава обширно know how и доказани способности
• Персоналът на компанията участва в редовни сесии за обучение, на които се осведомява за всички нови технологични и бизнес тенденции
• Компанията предлага цялостни решения, в които се комбинират най-добрите местни и международни практики, за да гарантира, че всички ангажименти към клиентите значително допринасят към постъпленията във всеки стадий от „житейския цикъл на транзакцията”
• Като член на Mellon Group of Companies, Мелон България интегрира в своите оферти know how-то на различните компании и международния обхват на групата, за да постигне оптимални резултати с ефект върху постъпленията
• Основната изследователска програма на компанията осигурява ценни прозрения относно тенденциите и разработките, които  повлияват върху бизнеса на клиентите на Мелон България
• Растежът на Мелон България, фирменото сътрудничество и увеличаващата се база от клиенти са доказателство за способността на компанията да предоставя на своите клиенти конкурентни ползи и преимущества
 
Няколко думи за Mellon Group of Companies

Mellon Group of Companies е резултат от географското разширение на инвестициите в доставката на услуги, осъществени от компанията – майка, Mellon Technologies. Днес тя включва 13 компании с адрес на управление в Гърция и офиси в Кипър и Югоизточна Европа. Компанията разполага с персонал от над 3000 човека и се радва на нарастващо ниво на фирмени продажби.
 
Mellon Group of Companies има за цел не само да разширява и развива своята бизнес активност, но също така - да осигури постъпления за по-широкото, естествено, структурирано и човешко обкръжение, в което компанията оперира чрез реализиране на инвестиции, използвайки местните ресурси и действайки в името на най-добрия интерес на обществото. Мелон България, подобно на всяка друга компания от групата, споделя същите вярвания, приема и прилага на местно ниво Груповата политика и действия, които допринасят за създаването на чувство на Корпоративна Социална Отговорност в цялата компания.
 

Zaplatomer Banner