СИЕНСИС АД
Sofia www.cnsys.bg 50 - 300 employees

Company

 СИЕНСИС АД е водеща българска ИТ компания, която вече 20 години успешно проектира, доставя и внедрява информационни системи, софтуерни решения, компютърно и комуникационно оборудване за нуждите на корпоративни клиенти и големи организации в България. В СИЕНСИС АД работят над 200 професионалисти, разположени в 8 града в страната.

СИЕНСИС е доставчик на ИТ технологии и услуги, които адаптира и внедрява, използвайки бизнес ориентиран подход към клиентите си. Експертите ни помагат на корпоративните и публични организации да разберат бизнес стойността на инвестициите в ИТ проекти с цел да бъдат достигнати дългосрочно търсените бизнес резултати. 

Екипът на СИЕНСИС успешно разработва софтуерни решения от висок корпоративен клас, включително бизнес анализ, дизайн, разработка, Q&A, внедряване  поддръжа с най-гъвкавите и прогресивни технологии и инструменти на Oracle, Microsoft, Java и PHP.

ПРЕДИМСТВА НА СИЕНСИС АД:

-  Експертиза и опит, изградени на базата на реализираните от нас мащабни ИТ проекти на територията на България;

-  Висока технологична скорост на развитие като директен партньор на най-големите производители в света;

-  100% Българска компания с гъвкава организационна структура без излишна бюрокрация;

-  Модел на управление позволяващ директен достъп до мениджмънта;

-  ИТ лидерство и дългосрочна корпоративна ангажираност към клиентите;

-  Модерни и гъвкави програми за обучение и развитие, координирани с полтиката на нашите световни партьори;

-  Програми за социална отговорност и развитие на персонала. 

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner