Международно висше бизнес училище

Компания

 


 

Международно висше бизнес училище (МВБУ) е независимо, политически необвързано, частно висше училище в Република България.

Основано е през 1991 г. като първия частен колеж с чуждестранно участие в България - Българо-датски колеж по търговия, експорт и маркетинг.

От 25 юли 2002 г. с решение на XXXIX Народно събрание на Република България се преобразува в специализирано висше училище - Международно висше бизнес училище, акредитирано е от Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/ за обучение на степен „Бакалавър”, „Магистър” и „Доктор”.

Динамично и възходящо е развитието ни през следващите двадесет години.

Градим Училището с иновативен и предприемачески дух в тясно сътрудничество със света на бизнеса.

Ние заедно се подготвяме за предизвикателствата на живота.

Насърчаваме амбициите, мотивацията и предприемаческата нагласа и възможностите на нашите студенти за успешната им професионална кариера или стартирането на свой собствен бизнес по време на обучението при нас.

За тези, които имат цел и са готови да работят упорито предоставяме един свят на възможности, който ги очаква в Международно висше бизнес училище .

В Международно висше бизнес училище сега се обучават 5700 студенти.

 

Мисията на Международно висше бизнес училище е да променя живота, икономиката и обществото чрез бизнес образование и научни изследвания.

В нашата мисия има три еднакво важни и интегрирани елементи. Това са обучение и преподаване, изследване и ангажираност към обществото.

Нашата мисия е единството от:

Обучение и преподаване: Да осигурим мотивация за учене през целия живот на всички наши студенти и възпитаници, така че те, от своя страна, да осъществят ефективно и отговорно потенциала си за лидерство в различните бизнес организации и общности.

Научни изследвания: Да осъществим значими проучвания и изследвания, за да отговорим на основните актуални проблеми и въпроси пред бизнеса, управлението и практиката както на национално, така и на международно ниво.

Ангажимент към обществото: Да допринесем чрез трансфер на знания, придобити компетенции, иновации и човешки потенциал за успешното икономическо развитието и подобаващата глобалната интеграцията на страната .

За да изпълним нашата мисия в рамките на Международно висше бизнес училище, ние сме отговорни и с изграждането и поддържането на общност от отлични студенти, преподаватели и персонал, които работят в подкрепяща и мотивираща екипна среда, осъзнат модел на организационната култура, която е и част от нашата мисия.

Визия за нашата култура и ценности

Хората: С отговорност и ангажимент за предоставяне на цялостно, отзивчиво, и поддържащо обслужване на студентите от академичния и административния ни персонал.

Актуалност: Ние се стремим да бъдем адекватни на динамично променящата се регионална, национална и международна икономическа среда чрез съвременни методи и технологии на преподаване и значимост на научните изследвания.

Иновации: Ние се стремим да бъдем най-иновативното, съвременно и значимо международно бизнес училище в България и източна Европа.

Качество: Ние сме последователни в нашата отдаденост към съвършенство във всички области. Динамичното взаимодействие с бизнес средата е водещо при определяне на конкретните компетенции, залегнали в основата на предлаганото обучение.

Общество: Ние се стремим да бъдем с напредничаво мислене и социално отговорно училище с ангажимент за равнопоставеност.

Международно висше бизнес училище работи въз основа на ясна стратегия за развитие до 2020 г., базирана на мисията на Училището и неговата сила в спецификата на бизнес ориентираните специалности.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Zaplatomer Banner