ТехноЛогика ЕАД

Компания

Кратка история

ТехноЛогика е ЕООД с мажоритарен дял в няколко фирми, обособени по териториално-функционален признак и работещи в областта на информационните технологии. Първата от тях е основана през 1990 година.
 
Основни цели

Както подсказва името, ТехноЛогика е технологично ориентирана фирма. Нейната основна цел е да бъде мост между високоразвитите западни технологии и българския пазар, предлагайки свои собствени и чужди интегрирани съвременни решения и услуги на своите клиенти.

Стратегическият съюз на ТехноЛогика с ПрайсуотърхаусКупърс съчетава най-доброто от международния и българския опит, бизнес умения и знания и дълбоко познаване на българската реалност за създаване на оптимални бизнес решения, които гарантират инвестициите за развитие и усъвършенстване на бизнеса на нашите клиенти.

Системата за управление на качеството на ТехноЛогика е одобрена от Lloyd’s Register Quality Assurance в съответствие със стандарт ISO 9001. Системата за управление на качеството е приложима за Проектиране, Разработване, Внедряване и Поддръжка на софтуерни продукти и системи и обучение по технологии на Oracle.
 
Основни области на дейност и продуктови линии

§ Трансфер на ноу-хау  и консултации
§ Разработка на софтуер
§ Системи за управление на стопанска дейност
§ Системи за управление на персонала
§ Автоматизация на инженерния труд
§ Системи за управление на бази от данни
§ Изработване на презентации и презентационна техника
§ Информационно обслужване на мероприятия
§ Обучение
§ Компютърна техника
§ Мрежи, окабеляване и комуникации
§ Научна литература и софтуер

Персонал

В ТехноЛогика работят над 60 висококвалифицирани специалисти, преминали курсове на обучение в България и главно в чужбина. Сред тях има седем доктори на науките и шестима със западноевропейски дипломи. 

Офиси и техника на фирмата

ТехноЛогика разполага с централен офис в София и филиали в Пловдив и Варна. В София той се помещава в триетажна сграда с две учебни зали. В офисите са инсталирани повече от десет работни станции RS/6000, персонални компютри, AS/400, SUN Ultra 2. На тях се провеждат демонстрации, обучение и развойна дейност с всички програмни продукти, предлагани от фирмата.

JobTiger Banner
JobTiger Banner