BALKAN LLOYD LTD

Компания

Работа във водеща логистична компания, специлизирана в предоставяне на услуги

и организиране логистиката на мултимодални товарни превози.

 

Компанията  работи  е ексклузивенпредставителна Cavalier Maritime International,

 AC Group , Eternal Way, Оceannet, Leader Maritime Services, Aritrans Logistics

Работа в динамична среда с международни кореспонденти.

 

Do not waste your time searching The Ocean – We’re already there.

JobTiger Banner