ЗАЕДНО ЕООД
www.zaedno-bg.com под 5 заети служителя

Компания

Xpert Personal Business Skills – ЗАЕДНО И DVV International Bulgaria
ЗАЕДНО можем повече!

НАШИЯТ СЕРТИФИКАТ – ВАШИЯТ ПАСПОРТ ЗА ЕВРОПА

Консултантска фирма ЗАЕДНО съвместно с Института за международно сътрудничество към Сдружението на германските народни университети /DVV International България/ представят сертификационната програма - Xpert Personal Business Skills.

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ
Двудневните обучения са част от европейската система за обучение и сертифициране на социални и лични компетенции. Всеки от модулите завършва със стандартизиран тест.


Провеждане на отделните модули от сертифицирани обучители; стандарт за минимален брой часове за всяко обучение; унифицирани изпити с тестове за цяла Европа; редовен мониторинг на участниците; актуални учебници за всеки модул. Издържалите изпита получават сертификат, с който могат да удостоверят придобитите ключови компетенции, както у нас така и в Европа.


Xpert Personal Business Skills гарантира висока степен на приложимост на придобитите умения в работата, защото стандартите за качество изискват повече от половина от обучението да включва интерактивни упражнения в група, които да тренират на практика съответните компетенции. За повече информация за отделните модули -  http://www.zaedno-bg.com/index.php?page=menu5_3&sub=menu5_31. и www.dvv-international.org


Фирма ЗАЕДНО и DVV International България са в процес на разработка на Blended learning вариант на системата Xpert Personal Business Skills, която ще дава възможност присъственото време за курса да се съкрати наполовина и много други предимства характерни за дистанционното обучение.

ЗАЕДНО и Xpert Personal Business Skills
За три години, повече от 80 активни млади хора са преминали успешно обучение в ЗАЕДНО по системата Xpert Personal Business Skills и 69 от тях са получили европейски сертификати. В момента част от тези младежи градят кариера в големи европейски и български фирми и ние се гордеем, че сме допринесли за придобиването на ключови за тяхната работа компетенции.

ЗАЕДНО отговаря безплатно на вашите въпрос на http://www.zaedno-bg.com/.


НАШАТА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА – „ЗАЕДНО на старта”
ЗАЕДНО предлага възможност на мотивирани студенти или специализанти, които желаят да научат повече за консултантските услуги в областта на човешките ресурси.

ЗАЕДНО с нас Вие:
- ще се запознаете със системата Xpert Personal Business Skills
- консултантската работа в областта на развитието на човешките ресурси
- можете да срещнете вашите бъдеще работодатели
Ние растем ЗАЕДНО с нашите клиенти и мрежа от съмишленици!

ЗАЕДНО е консултантска фирма, която през Април 2008г става на 5 години. Имаме над 70 успешни обучителни проекта и над 2 000 специалисти, преминали пред нашите специализирани обучения в различни области на компетентност.


За повече информация вижте: http://www.zaedno-bg.com/index.php?page=menu5&sub=menu5_3.
ЗАЕДНО членува в професионални съюзи като – БАУРЧР, БАУКО, Дружество на Психолозите в България.

Заповядайте на щанд 141  - очакваме ви на 19 и 20 март!

ЗАЕДНО ЕООД      
Гр. София, бул. Стамболийски 22, вх. Б, ет. 2   
Тел. – 989 34 57, М: 0885 353 261    
Илиана Павлова – маркетинг специалист 
office@zaedno-bg.com  
www.zaedno-bg.com

ИМС/СГНУ
Гр. София, Ул. Княз Борис I, 147
тел. 983 65 43
Михаела - Дона Мицева - консултант
сертификационни програми
michaela_dona@dvv-international.org
www.dvv-international.org

Zaplatomer Banner