Комисия за енергийно и водно регулиране

www.dker.bg 50 - 300 служителя

Компания

Комисията за енергийно и водно регулиране осъществява регулирането на дейностите в енергетиката и във водоснабдяването и канализацията.

JobTiger Banner