TigerOnSite

Компания

Тайгър Он-сайт е част от бизнес групата на Джобтайгър – една от най-големите компании в областта на Интернет базираните решения за подбор на кадри.

Тайгър Он-сайт предлага и развива нови възможности на пазара на труда в България.

Тайгър Он-сайт е компания, специализираща се в предоставянето и управлението на служители по временна заетост, outsourcing, out-staffing.

Управлението на персонала може да бъде скъпо и отнемащо много време начинание. По-важното е, че ако не разполагате с професионалисти в областта на управление на човешките ресурси, може да поставите компанията си в рискова ситуация. “Тайгър Он-сайт” може да Ви предостави услуги като лизинг на персонал, outsourcing, out-staffing и да Ви освободи от административните грижи. Ние се грижим за формалностите по изготвянето, сключването и евентуалното прекратяване на трудовите или гражданските договори, изплащането на възнагражденията и свързаната с това документация, плащането на всички данъци и осигуровки. Следим за промените в трудовото, осигурителното и данъчното законодателство и своевременно адаптираме процедурите си и информираме клиентите си за новостите.

В допълнение, услугите, които Ви предлагаме помагат да спестите административни разходи и да съсредоточите вниманието си към управление на бизнеса.

Предимствата на Тайгър Он-сайт:

  • Ние имаме опит и познания за пазара на труда;
  • Ние знаем как да Ви помогнем да осигурите необходимите служители за изпълнение на специални проекти, при временно нарастване на обема на работата, при продължително отсъствие на Ваш служител;
  • Ще Ви предложим по-ефективни и гъвкави решения за администриране и организиране на служителите Ви.

VCD