Спиди AД

Компания

Спиди е най-голямата българска компания на пазара на куриерски услуги. Компанията е основана през 1998 г. и от създаването си досега се развива до корпоративна структура с над 1100 човека персонал и над 700 транспортни средства. Спиди обслужва над 700 000 клиента и 12 млн. пратки годишно, което е възможно благодарение на логистичната мрежа, покриваща 100% от територията на страната

Ние от Спиди инвестираме в хората и ги подкрепяме, чрез предоставяне на подходящи програми за обучения. Стремим се да гарантираме както условия на труд, съобразени с всички международни изисквания, така и обучения за квалификация и преквалификация за служителите.

Вярваме, че мотивираният и добре обучен екип е ключовият фактор за успеха ни!

 

 

 

 

Zaplatomer Banner