КЦМ АД
Пловдив www.kcm2000.bg над 300 служителя

Компания

В продължение на почти 60 години КЦМ АД успява да наложи стандарти и да създаде устойчива стойност – за клиентите, за работниците и служителите, за обществото. Бизнес стратегията на компанията в областта на човешкия капитал, е фокусирана върху осигуряването на подходящи условия на труд и заетост, социална защита и диалог, развитие на човешкия потенциал и обучение на работното място. Наш основен приоритет е гарантиране на здравословна и безопасна работна среда и осигуряване на мотивираща и удовлетворяваща трудова атмосфера.

Zaplatomer Banner