Unimasters Logistics SCS Ltd

Компания

Кои сме ние?
Юнимастърс Лоджистикс Груп АД (ЮМЛГ) е създадена във Варна през 1990г. През 1993 ЮМЛГ стартира дейността си в София в областта спедицията и логистиката. ЮМЛГ включва 15 дружества, специализирани във въздушния, морския и сухопътния транспорт, както и други съпътстващи дейности и услуги. Компанията има изградена мрежа от агенти и принципали в цялия свят и оперира на най-големите морски и речни пристанища и летища.

В момента над 300 млади, високо мотивирани специалисти са намерили пътя за професионалното си развитие в структурата на ЮМЛГ. Средната възраст на екипа е 34 години, а на мениджмънта на компанията - 48. Компанията дава възможност на специалисти с икономическо образование в областта на стопанската логистика и транспорта, както и с насоченост към международната търговия, икономика, туризъм,  застраховане и др., да имплементират и разширяват познанията си и да работят в отговор на международните изисквания и стандарти за качество на услугите.

Основни дейности и услуги:
- Организиране и осъществяване на всички видове транспорт /морски, сухопътен, въздушен/, логистика и дистрибуция на стоките;
- Управление на доставките;
- Интегрирано логистично обслужване;
- Митническо посредничество;
- Складиране под митнически контрол;
- Карго застраховане, сървейорски услуги и др;
- Туристическа и туроператорска дейност.

ЮМЛГ София:
- Юнитейнър, специализирана в сухопътния и морския транспорт, митническо посредничество, склад под митнически контрол;
- Юнимастърс Еър - въздушни карго превози;
- Юрогейт - складиране, логистика, дистрибуцияна стоки;
- Юниверсал Травъл и Делтурс - самолетни билети и резервации, организиране на пакети екскурзии;

ЮМЛГ Варна:
- Юнимастърс Логистикс - официален представител на една от най-големите корабни линии - P&O Nedlloyd за България;
- Барвил Юнимастърс - предтавител на корабна линия Маруба и Чайна Шипинг;
- Интермодал - представител на френската корабна линия СМА/CGM;
- Сийборн -инженерингова дейност, ремонт на кораби, контейнери и оборудването им .
- Фиделитас, Фиделитас Брокерс и Маринс Интернашънъл - карго застраховане, установяване на щети, сървейорска дейност.

Zaplatomer Banner