Свилоцел ЕАД
Велико Търново www.svilosa.bg над 300 служителя

Компания

„Свилоцел” ЕАД, основното дъщерно дружество на „Свилоза” АД, е единственият производител на Балканския полуостров на избелена сулфатна целулоза от широколистна дървесина, която намира широко приложение като суровина за производството на различни видове хартия за писане и печат, копирни хартии, хартии с пигментно покритие, повърхностно облагородени хартии, велпапе с покритие, лицев слой на картоните, и особено на санитарно-хигиенни хартии /тишу/.

„Свилоза” има структуроопределяща роля в българската целулозно-хартиена промишленост и е пазарен лидер в страната и региона, като 100 % от произвежданата продукция е предназначена за пазарна реализация.

Благоприятното местоположение и изградената вече инфраструктура дават допълнително предимство от логистична гледна точка за бърз и безпроблемен достъп, както до вече съществуващите потребители на целулоза, така и до множеството новоизградени през последните години заводи за хартия в региона.

Дружеството следва амбициозна инвестиционна стратегия с цел укрепване на лидерските си позиции на Балканите и в Европа в целулозно-хартиената промишленост.

„Свилоцел“ЕАД притежава следните сертификати:

  • ISO 9001:2008
  • ISO 14001:2004
  • ISO 18001:2007
  • Сертификат за контрол по проследяване на продукцията и контрол на дървесина /FSC/
  • Инициатива “Отговорност и грижа”
  • Стандарт за доброволни намаления на въглеродни емисии “Златен стандарт”

Zaplatomer Banner