Дунарит АД
Русе www.dunarit.com 50 - 300 служителя

Компания

Търсите ли добре платена работа?

Кариера в динамична и продуктивна компания?

Присъединете се към нас!

Тук можете да получите необходимите познания и да заемете място, участвайки в развитието на фирмата и във Вашето лично професионално развитие.

Ние приемаме нашите служители като най-важния ресурс за успеха на Дружеството и постоянно инвестираме в тях чрез квалификация, преквалификация и обучение.

Високо ценим индивидуалните инициативи, умението за работата в екип и създаваме условия, които мотивират за постигане на високи резултати.

 

* * *

“Дунарит” – АД е съвременно предприятие със 111 годишна история, специализирано в  проектирането и производството на авиационни, артилерийски и инженерни боеприпаси, както и в областта на машиностроенето и производството на инструментална екипировка.

В Дружеството са внедрени международните стандарти за контрол и управление на качеството: ISO 9001:2008, съюзната публикация на НАТО AQAP 2110, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001.

Използването на съвременни CAD-CAM системи за проектиране и внедряване на нови  технологични процеси, допринасят за бързото усвояване на нови продукти.

Дружеството разполага с  изпитвателна лаборатория за извършване на метрологичен контрол,  химичен, спектрален и металографски анализ,  рентгенова дефектоскопия, контрол на физикомеханични показатели на материали и  готова продукция.

JobTiger Banner
JobTiger Banner