СЕМПЕ 2 ООД
Разград 50 - 300 служителя

Компания

СЕМПЕ 2 ООД ГР. РАЗГРАД общ. Разград

 

 

Име на фирмата:   “СЕМПЕ 2” ООД , гр. Разград

 

Информация за контакти:

Тел./факс : 084/ 660 491

 

Адрес:  гр. Разград, ул.”Стефан Караджа “ 9а, ап.8

 

Предмет на дейност:

 

СЕМПЕ 2 ООД се ангажира с търговия на едро на зърно, производство, преработка и продажба на земеделска продукция, механизирани, транспортни и консултански услуги, производство на семена, внос, разфасовка, търговия на едро и дребно с фитофармацефтични препарати в страната и чужбина.

 

Основна продукция/услуги:

ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ на дружеството е търговия със зърно, пестициди, торове, семена и други.“СЕМПЕ 2” ООД се ангажира със земеделска дейност, която развива на площ от 7500 дка и съхранение на зърно в Зърно база  с. Просторно, Зърнобаза в гр.Разград, База с. Каменар обл. Варненска.

 

Мениджър:  Васил Цонев Петров

 

Брой служители:  Във фирмата са назначени 59 човека.

 

Помещения,оборудвания:

-         Публичен склад в с. Просторно

            -     Зърнобаза гр. Разград

-     Стопански двор в село Каменар обл. Варненска

-     Офиси в гр. Разград и гр. Варна

 

История на фирмата:  СЕМПЕ 2 ООД  е основана през 2005 година  и вече има добри маркетингови позиции в Разград и региона.

 

Zaplatomer Banner