ЕЕГ Инженеринг ЕООД

Компания

ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ФИРМАТА:

» ИНЖЕНЕРИНГОВИ КОНСУЛТАЦИИ И ЕЛЕКТРОПРОЕКТИРАНЕ. 
   ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГОТОВИ ИНЖЕНЕРНИ РЕШЕНИЯ

» ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ И БИТОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

   СИЛОВИ, ОСВЕТИТЕЛНИ, СЛАБОТОКОВИ, МЪЛНИЕЗАЩИТНИ И ЗАЗЕМИТЕЛНИ

» ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ, ИНСТАЛАЦИИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.

» ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ.

» МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

» ТЪРГОВИЯ С КАЧЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ

JobTiger Banner