Адастра България ЕООД

над 300 служителя

Адастра е международна консултантска компания, която създава функционални решения в различни сектори, улеснявайки прехода към дигиталната ера. От създаването си през 2000г., Адастра се фокусира върху обработката, анализа и складирането на данни. Данните остават в основата на ключовите дейности на компанията, които постепенно се разширяват и в момента включват Интернет на нещата (IoT), Big Data решения, Изкуствен интелект и Разработване на мобилни приложения.

Целта на Адастра е да допринася за развитието на бизнеса на своите клиенти чрез иновативни решения за данни. Клиентите ни са международни и местни лидери във финансовата, банковата, застрахователната, автомобилната и други индустрии, включително публичния сектор. Международните ни проекти се имплементират от 12 офиса и 2000 Адастра консултанти. В момента Адастра има 3 офиса в България, в София, Варна и Пловдив.

Careerdays.bg