Kreston BulMar

Компания

Kreston BulMar е част от Kreston International, една от най-големите и авторитетни счетоводни и консултантски компании в света, с над 750 представителни офиси в над 100 държави, в които работят над 25 000 професионалисти.
 
 
Kreston BulMar вече 15 години е водеща българска счетоводна и консултантска компания, символ на най-висок професионализъм, ангажираност, постоянен растеж и усъвършенстване, давайки максимална сигурност и ползи за своите клиенти.
Нашата мисия е да даваме сигурност и ползи на клиентите, чрез професионализъм и ангажираност.
Нашата цел е хората ни да бъдат най-добре обучени и с богат опит, за да имат най-добрата перспектива и мотивация, което прави мисията възможна.
Винаги ще работим по начин, който да служи за пример и да предизвиква гордост.
За нас няма невъзможни неща. Нашата сила е в решимостта, вярата, волята, самочувствието, постоянството и енергията, с които преследваме целите си. Ние винаги си поставяме най-високите цели.
С клиентите и партньорите си изграждаме отношения основаващи се на доверие, коректност, етичност, лоялност и взаимна изгода. 
Kreston BulMar осигурява широк спектър от интегрирани консултантски услуги на световно ниво, които отговарят на професионалните стандарти и реално помагат за растежа на Вашият бизнес, както в България, така и зад граница.
 
 
Kreston BulMar извършва:
• Финансов Одит
• Счетоводно Обслужване
• Обработка на заплати (пейрол)
• Данъчни Кoнсултации
• Бизнес Оценки
• Правно Обслужване
• Корпоративни Финанси
• Европрограми
• IT Решения
Вечната ни цел като консултантска компания е да бъдем новатор и лидер, като правим нещата по-добре от всички. Ние винаги ще работим по начин, който да служи за пример и да предизвиква гордост. Това е стилът на Kreston BulMar.
 
 
От  Kreston BulMar винаги може да очаквате:
• Професионализъм. Обслужвайки стотици клиенти за нас няма тайни в бизнеса. Нашите служители имат системно професионално обучение, а нивото им на компетентност се контролира с 50 теста и 12 изпита годишно.
• Отговорност. В нашите договори с клиентите е уговорена неограничена отговорност за грешки по наша вина. Това не може да бъде уговорено в нито един трудов договор.
• Изгода. Възнаграждението, което бихте ни заплащали ще бъде значително по-малко от разходите за персонал, неговото работно място и компютър, нужните му програми, консумативи, абонаменти и обучения.
• Гъвкавост. Ние предлагаме изключителна гъвкавост и бързина в своята работа и за разлика от персонала на трудов договор ние не излизаме в отпуск и не боледуваме.
• Информираност. Сигурни сме, че богатството на нашите ежемесечни доклади и препоръки са непознати за Вас и силно ще подпомогнат вземането на най-правилните управленски решения от Ваша страна.
Към всичко това ще добавим и нашият вече пет годишен международен консултантски опит и партньори в над 100 страни, които винаги могат да бъдат впрегнати за нуждите на Вашия бизнес.
Ако ни се доверите, ние ще отговаряме за всичко, което не е свързано с правенето на пари във Вашия бизнес, а на Вас ще ви остане удоволствието да се забавлявате именно с правенето на бизнеса, който ви прави щастливи.

Бизнес се прави с хора, които харесваш, познаваш и им се доверяваш.
 
Контакти:
Тел.: 02/ 8 12 06
Адрес: ул. „Нишка” №172, ет. 3, София 1309
Web: www.bulmar.com
Email: bulmar@bulmar.com
 
 

Zaplatomer Banner