Др. Пендл и Др. Писвангер България ЕООД

Компания

Dr. Pendl & Dr. Piswanger Bulgaria (P&P Bulgaria) е агенция, специализирана в областта на човешките ресурси и фирменото консултиране.

Лиценз за упражняване на дейност № 730/ 03.04.2012г., валиден до 03.04.2017г. и внедрена система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008

P&P е водеща консултантска компания в областта на човешките ресурси, основана през 1980 г. в Австрия от д-р Петер Пендл и д-р Карл Писвангер.

P&P разполага с 16 собствени офиса в Австрия, България, Унгария, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Хърватия, Албания и Югославия.

На международно равнище сме партньори в системата на “InterSearch”.  P&P – InterSearch е представена с повече от 110 офиса в над 40 страни в целия свят. Годишният оборот на групата е 70 милиона долара, което я нарежда в ТОП 10 на световните агенция в областта на човешките ресурси.

От началото на 2008г P&P Bulgaria партнира и с WIFI Bulgaria (http://www.wifi-bg.bg) член на  най-голямата австрийска обучителна организация в Европа - WIFI.

P&P Bulgaria предлага на своите клиенти комплекс от професионални услуги: консултации в сферата на човешките ресурси (Търсене и Подбор на Персонал, Подбор на Управленски Персонал, Лизинг на Персонал, Програми за Управление и Развитие на Персонала, Мениджмънт Тренинг, Системи и Тестове за Оценка на Персонала, Център за Оценка на персонала и Outplacement) и фирмено консултиране (Управленско Консултиране, PR и Реклама, Системи за Трудово Възнаграждение, Payroll услуги, Юридически Консултации по Данъчно, Търговско и Трудово Право, Търсене на Франчайзингови Партньори).

Нашата отговорност към кандидатите за работа:

•    Ние се отнасяме към всички кандидати с уважение и респект

•    Ние поддържаме постоянна комуникация с кандидатите по нашите проекти и ги информираме своевременно за развитието им

•    Ние сме обективни и гарантираме, че всички тестове за оценка и анализ на потенциала на кандидатите ще бъдат разгледани от професионалисти

•    Ние работим при пълна конфиденциалност -  не разкриваме на клиента информация без предварителното съгласие на кандидата

•    Ние поддържаме трайни отношения с кандидатите, с които работим
 

JobTiger Banner