Каолин ЕАД
Русе www.kaolin.bg над 300 служителя

Компания

 

„Каолин“ ЕАД е създадено през 1924 г. и понастоящем е най-старото, действащо минно предприятие в България.

От 2013 г. едноличен собственик на капитала на „Каолин“ ЕАД е семейната фирма „Кварцверке“ ГмбХ със седалище във Фрехен, Германия. Концернът „Кварцверке“ има 30 завода в девет европейски страни с над 4500 служители и е един от водещите европийски производители на индустриални минерали. „Кварцверке“ ГмбХ е създадена през 1884 г.

 „Каолин“ ЕАД е най-големият производител на индустриални минерали в страната, като добива и преработва пълната гама суровини: каолин, кварцов пясък, фелдшпат, доломит, варовик и др.

По инициатива на „Кварцверке“ ГмбХ е стартирана мащабна инвестиционна програма в сферата на образованието и квалификацията на служители:

  • Лятна стажантска програма за студенти след 3 ти курс. със сключване на реален трудов договор, гарантиращ освен основно месечно възнаграждение и всички социални придобивки договорени в „Каолин“ ЕАД.
  • Подготвяне на паралелки по „Дуален модел на обучение“ в сътрудничеството със СОУ „Васил Левски“ – гр. Ветово по специалности: „Обогатяване на полезни изкопаеми“; „Технология на неорганичните вещества“; „Електрообзавеждане на производството“
  • Изграждане на собствена база за практическо обучение във Фабрика Ветово по проект за обновяване и техническо оборудване на неизползваеми помещения във фабриката.
  • Стимулиране повишаването на квалификация чрез „Договори за стипендия, чрез финансово подпомагане на студента в периода на обучение.
  • Център за професионално обучение за периодичните задължителни квалификации и преквалификации по специфични професии.

JobTiger Banner
JobTiger Banner