Микроак ЕООД

Компания

„Микроак” ЕООД е с предмет на дейност: производство и търговия на конектори приложими в телевизионната и аудио техника, битовата електроника, изчислителната и автомобилна техника, както и на специална инструментална и технологична екипировка, полуфабрикати и други изделия.

 

Производственият процес за изработване на конектори включва:

• Производство на специална инструментална и технологична екипировка:

o Инструменти за щанцоване на контактни изводи;

o Шприцформи за пластмасови тела на конекторите;

o Специална технологична екипировка, апарати и приспособления за монтаж на конекторите;

• Щанцоване на основните детайли;

• Шприцване на основните детайли;

• Монтаж на готовите изделия.

 

Поради спецификата на произвежданите изделия и локацията на клиентите, продукцията на дружеството е насочена предимно към външните пазари, което налага своите високи изисквания по отношение качеството.

Основен приоритет на фирмата е утвърждаване в сектора на автомобилната индустрия като производител на електро-механични компоненти.

JobTiger Banner
JobTiger Banner