Human Capital Store
www.humancapitalstores.com под 5 заети служителя 8 jobs

Компания

Екипът на „Human Capital Store” знае, че привличането и ангажирането на най-добрия кандидат е същественият елемент от професионалния успех. Така се роди нашата идея да “отворим магазин“ за инструментите, които използваме при подбора и селекцията, задържането и развитието на кадри.   Ние акцентираме върху взаимоотношенията между клиент и консултант, като ясно дефинираме специфичните цели, задачи, ресурси, фиксирано начало и край на всеки проект. При нас Вие получавате  възможността сами да изберете инструментариума, който се вписва най-добре във Вашата концепция. Всяка компания и всеки кандидат имат различно виждане за работния процес и нашата цел е да бъдем константната връзка във вашето партньорство

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner