Български хелзинкски комитет

Компания

Български хелзинкски комитет е независима неправителствена организация за защита правата на човека, като акцент в работата ни е отстояването на правата на най-уязвимите групи: малцинства, хора в неравностойно положение, лишени от свобода, деца, жени. Целите на БХК са да насърчава уважение и защита правата на човека, да лобира за законодателни промени за привеждане на българското законодателство в съответствие с международните стандарти и да популяризира правозащитната идея сред широката общественост. БХК предлага безплатна правна помощ на жертви на нарушени човешки права под формата на консултации или чрез поемане на дела пред вътрешните или международните съдилища.

JobTiger Banner
JobTiger Banner