Progeco NeXT Bulgaria

Компания

Проджеко Некст България ЕООД е българска компания от международната Progeco NeXT GROUP (progeconext.com), предлагаща административни услуги и услуги в областта на инспекшън и експедайтинга, инженеринговия сървис, проектния мениджмънт и индустриалното строителство за международни клиенти, опериращи в енергийния сектор, в петролната и газова индустрия и в сферата на възобновяемите енергийни източници.

 

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner