Делта Текстил - България ЕООД

Компания


Броят на служителите и специалистите в „Делта Текстил България“ прогресивно расте. Днес  българската фирма произвежда 95% от поръчките за чорапи на Nike, както и за други световни марки като Wilson, Converse,  Marks & Spencer, Hema и други.

„Делта Текстил България“ е повече от производствена фирма. Такива процеси като дизайн на нови продукти, координация и взаимоотношения с клиента, развитие и иновации се случват именно в България.

Успехът на „Делта“ се основава на смелост и силната визия, която води отвъд хоризонти. Силният акцент върху качеството на произвеждана продукция дава предимство на „Делта“  на пазара.  Мисията на Делта е обвързана с енергийната ефективност и запазване на околната среда, рециклиращи процеси и корпоративна култура.

Екипът на Делта в България с радост взема участие в различни зелени кампании и благотворителни инициативи.

 

Кариерно развитие

Структурата на „Делта Текстил България“ позволява на един оперативен работник в производство да достигне по-високи нива в йерархията. Факт е, че амбициозните и инициативни служители биват забелязани и промотирани на по-високи позиции.

Като част от корпоративната култура и управление на Човешки ресурси във фирмата предстои да се изгради една по-ефективна и динамична система за кариерно развитие за талантливи служители.

Zaplatomer Banner