Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) / National Center of Public Health and Analyses (NCPHA)

Компания

Националният център по обществено здраве и анализи е структура на националната система на здравеопазването и осъществява дейности по: опазване на общественото здраве, промоция на здравето и профилактика на болестите,  информационно осигуряване на управлението на здравеопазването.

JobTiger Banner
JobTiger Banner