Еди Стобарт Лоджистикс България ЕООД

Габрово www.eddiestobart.eu над 300 служителя 1 jobs

Компания

Stobart Europe, е основен играч в Eвропейския транспортен и логистичен сектор със своите подразделения за автомобили, транспортна и складова логистика. Компанията има клонове в Белгия (Генк), Германия (Аахен), Чехия (Прага) и България (Севлиево) и осигурява транспорт в цяла Западна Европа, Обединеното кралство и Ирландия. От 2021г. Stobart Europe е част от Culina Group.

Zaplatomer Banner