Дионис-Елена ООД

Компания

Дионис-Елена ООД внася, изработва и комплектова апарати за анализи на гроздова мъст, виноматериали, вина и ракии; комплектова и разработва системи за пречистване на вода за различни цели. Фирмата напълно проектира и оборудва лаборатории; предоставя методологична и практическа помощ. 

Дионис-Елена ООД извършва анализи на технически показатели на виноматериали и вина - алкохолно съдържание, летливи киселини, титруеми киселини, остатъчни захари, pH,  специфична плътност, серен диоксид. Фирмата също така внася, изнася и комплектова лабораторна и декоративна стъклария, уреди, апарати, консумативи и разтвори. 

От 2013г. фирмата работи с енологични продукти и предлага енологични консултации. 

JobTiger Banner