СТП България ЕООД
Варна www.stptrans.com 20 - 50 служителя

Компания

Повече от 400 компании за езикови услуги по света купуват своите скандинавски преводи от Sandberg Translation Partners Limited (STP), със седалище във Великобритания, с производствен център във Варна, България.

STP се нарежда в 100-те световни преводачески компании, надхвърляйки над 20 000 други компании в същия бранш. Постигнахме тази позиция, като се фокусираме само върху шест езика: датски, фински, шведски, норвежки, исландски и английски.

Като ISO-сертифициран партньор за преводачески опит, който има опит в услугите по превод, транскриация и локализация, ние използваме нашия опит, за да намерим иновативни начини да посрещнем многоезичните комуникационни предизвикателства на нашите клиенти.

От случаен текст, който изисква локализация до постоянен поток от текстове за превод, ние имаме in-house база данни и структура, за да гарантираме, че нашите клиенти получават решенията, които работят за тях.

Ние сме компания със скандинавски ценности, които се отразяват в нашия стил на управление. За нас, да бъдем скандинавски, не става въпрос само за езиците, които предлагаме и говорим - това също така означава консултативен подход на управление и убеждение, че с голяма свобода идва и голяма отговорност.

Zaplatomer Banner