Българо-американска кредитна банка АД

Компания

БАКБ е специализирана в предоставянето на дългосрочно финансиране на малки и средни частни фирми в различни сектори на икономиката, както и на фирми в отраслите на туризма и строителството.
Силата на банката е в индивидуализирания, нестандартен подход и задълбочения анализ както на бизнеса, така и на специфичните нужди на клиента. БАКБ фокусира вниманието си върху развиването и прилагането на гъвкави схеми за финансиране, необходими за обслужване на пазара на бизнес кредити.

Екипът на Банката е изграден от професионалисти, подготвени да отговарят на спецификите на всеки отделен клиент.

Web site: www.bacb.bg

JobTiger Banner