INENSIA Ltd.

Компания

INENSIA е млада и динамично развиваща се международна компания, създадена в края на 2017 г. Фирмата е специализирана в предлагане на висококачествени услуги в областта на цифровизацията и симулациите на производствените процеси, дигитализацията на индустрията, и PLM /Product Lifecycle Management/. 

Ние работим с едни от най-големите и съвременни  технологии на пазара –Siemens и Aras, а наши клиенти са производствени фирми в различни сектори – електроника, машиностроене, автомобилостроене, самолетостроене, фармацевтична индустрия и др.  

INENSIA предлага възможности за развитие на своите служители в областта на бизнес анализа и консултирането на промишлени предприятия и софтуерните разработки. Позициите, които предлагаме са в две направления:


Иненсия предлага и студентски стажове, които дават възможност на млади специалисти да се запознаят със спецификата на работа в областта, да придобият практически умения и да получат възможности за бъдеща професионална реализация.  

Ценностите, върху които изграждаме работата си са постоянно развитие на собствените ни умения, взаимно уважение и Lean подход във всичко, което правим. Гордеем се, че имаме възможността да участваме и допринесем за цялостното развитие на PLM и дигитализацията на индустрията в Европа. 

Zaplatomer