ОмегаСофт ООД
София www.omegasoft.bg

Компания

ОмегаСофт ООД е софтуерна компания, която разработва и предлага един от най-популярните продукти за администриране на човешки ресурси и трудови възнаграждения Омекс® 2000.

Успехът си дължим най-вече на своето постоянство както в прилагането на доказани практики, така и в стремежа към непрекъснато развитие, оптимизиране и въвеждане на иновации.

Екипът ни непрекъснато се разраства чрез привличане на висококвалифицирани и талантливи кадри. В момента организацията разполага с над 30 служители, експерти в сферата на софтуерното разработване, нормативната уредба и обслужването на клиенти.

Клиентското ни портфолио включва над 5000 организации.

Осъществяваме обслужването на своите клиенти на регионален принцип, като за целта си партнираме с повече от 50 фирми, утвърдени професионалисти в бранша.

Zaplatomer Banner