АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ ХЕРМЕС 2018 ЕООД

София www.hr-hermes.com

Компания

АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ ХЕРМЕС 2018 ЕООД

За компанията

       Агенция за подбор на кадри „Хермес 2018“ e  приемник на дейността на Агенция за подбор на кадри „Хермес“ създадена през 2006 г. , към Образователен бизнес център “Хермес”, с цел да предостави услуги и консултации при посредническа дейност по наемане на работа, информиране и консултиране на търсещи работа лица и работодатели, психологическо подпомагане на търсещи работа лица, насочване към професионално и мотивационно обучение, насочване и подпомагане при адаптиране и реализация на пазара на труда на търсещите работа лица и на работодателите. Дружеството е регистрирано за извършване на дейността си в Министерство на труда и социалната политика под удостоверение № 2514 от 19.04.2018 г .

       Разработените от Агенцията програми за подбор, обучение и управление на човешките ресурси са съобразени с европейските стандарти и могат да бъдат адаптирани към необходимостите и особеностите на конкретен работодател. Осъществяват се чрез психологически анализ на персонала, компетенции и план за корпоративно обучение. Насочени са към професионална ефективност и  удовлетворяване потребностите на  корпоративния клиент.   Подкрепят личността при реализиране на потенциала си и усъвършенстване възможностите за успешна реализация.В екипа на Агенцията присъстват психолози и консултанти в различни сфери на бизнеса.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner