ЕТ МЕДИКУС - Д-Р ЦВЯТКО ДИМИТРОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА