Telelink Infra Services

София www.telelinkinfra.com 50 - 300 служителя

Компания

Изграждане на мрежова инфраструктура, пълна гама от интегрирани решения за сигурност и системи за защита на критична инфраструктура, заедно с разработване и внедряване на устойчиви в бъдеще интелигентни технологии.

VCD