Партнърс Груп БГ ООД

Компания

PARTNERS GROUP BG е компания, специализирана в областта на финансовите услуги и предоствя цялостно финансово планиране от световна класа. В допълнение компанията предлага дългосрочно професионално обслужване на клиенти – физически лица.


Вярваме, че непрекъснатият растеж и подобрения могат да бъдат постигнати само чрез непрекъснати иновации, затова постоянно следим тенденциите на финансовия пазар и внедряваме революционни продукти.


Ние сме млад, динамичен екип от професионалисти нашата цел е висококачествено обслужване и обективно финансово планиране, което ни прави достъпни за широкия кръг от клиенти.


Лицензи и представителство

Партнърс Груп БГ ООД осъществява дейност като Застрахователен брокер вписан в Регистъра под номер 11-610 с решение на КФН No 23 – ЗБ от дата 5.01.2018г.

Партнърс Груп БГ ООД осъществява дейност като кредитен посредник вписан в регистъра на БНБ под номер BCI00023 с решение от дата 19.12.2017г.

Партнърс Груп БГ ООД осъществява дейност като осигурителен посредник съгласно договор за сътрудничество с Ен Ен ПОК от 3.09.2019г.


Zaplatomer Banner