АЛМ-БГ ООД
други в България www.alm-bg.com под 5 заети служителя

Компания

 "АЛМ-БГ" ООД е компания за инженеринг, доставка и монтаж на компресорно оборудване. Като официален дистрибутор на фирма ALMIG Kompressoren GmbH – Германия, предлагаме на българския пазар следните продукти:

·            Винтови, бутални и спирални компресори

·            Турбо компресори

·            Безмаслени компресори

·            Компресорни системи за железопътния транспорт

·            Хладилни и адсорбционни изсушители

·            Филтри, циклон сепаратори и кондезоотделители

·            Ресивери за сгъстен въздух

·            Системи за рекуперация на топлинна енергия

·            Гаранционен и следгаранционен сервиз

·            Технически консултации

 

Разполагаме със собствен сервиз и сервизна база с млад, мотивиран и високо квалифициран персонал, готов да откликне на нуждите на всеки клиент. Нашите квалифицирани техници предлагат разнообразни услуги. Те съветват и подпомагат Вашите служители при монтажа и пускането в експлоатация на компресорите и Ви помагат при инсталирането на съвременни системи за управление на процесите и контрола.


ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner