United Nations High Commissioner for Refugees

София www.unhcr.org/bg/

Компания

ВКБООН полага грижи за гарантиране правата и благосъстоянието на бежанците, търсещите закрила и лицата без гражданство.

JobTiger Banner
Zaplatomer Banner