Schwarz IT Bulgaria
bg.it.schwarz more than 300 employees

Company

Schwarz IT Bulgaria is the digital heart of the global retail group Schwarz. The company occupies a key position in the Schwarz Group and is an integrated part of Schwarz IT Germany, with which it works on the principle of equal companies and colleagues.

Our employer policy is aimed at providing opportunities for employee growth. Over 80% of employees are promoted internally in a short period of time. For 3 years part of the team was promoted by at least 2 career steps.

We follow an internal policy to encourage the employment of women in the company. We currently have a 40% share of women in the teams, including in management positions, and our goal is for this percentage to continue to grow.

An important cause for Schwarz IT Bulgaria is the return of Bulgarians from abroad and we are working hard in this direction. We already have many specialists who have joined our team after developing successful careers in Western Europe.

We help employees gain experience and knowledge, to develop and reach high positions in the company. We are fortunate to have built many successful units around which we develop academies and organize courses to increase the knowledge and skills of our employees.

Our introductory program for employees focuses on them being close to the business and learning how to be useful to their internal customer. This includes work in the Schwarz Group stores, central warehouses and logistics bases, active participation in the so-called hot days - the days around Easter and Christmas, when the workload in the stores is extraordinary. The goal of this program is for each employee to have close access to the business they serve during the first year in the company.

Jobs

There are no opened jobs

Activity

Schwarz IT България обслужва и предоставя IT решения за четирите подразделения на водещата световна ритейл група Schwarz – компанията за рециклиране Pre Zero, компанията за производство Schwarz Produktion и познатите в България конкурентни търговски вериги Lidl и Kaufland.

Началото на компанията бе дадено с обединението на два силни и високотехнологични български екипа – тези на Kaufland IT Hub и Lidl Digital. Kaufland IT Hub е създаден още през 2016 г. като част от компанията Kaufland Service. А Lidl Digital отговаря за онлайн търговията на Lidl по света.

Чрез своята дейност, компанията оперира в над 30 държави, обслужва около 12 500 магазина по света и техните над 7,5 млрд. клиенти на година.

Използваме много и различни технологии, програмни езици, frameworks, development environments и бази данни. Нашите екипи работят в областта на BI, AI и Data services. Имаме отдели, фокусирани върху работа в SAP ABAP частта. Имаме екипи с разработчици на мобилни приложения, базирани върху iOS и Android. Екипите на Lidl Digital отговарят за разработването и поддържането на решения за онлайн бизнеса на Lidl в Европа. Компанията ни включва и големи звена в поддръжка. Имаме и отдел „Инфраструктура“, която е кръвоносната система на един IT организъм. Schwarz IT България работи и върху ключов за групата проект – изграждането на собствен Cloud, чието търговско наименование е STACKIT. Българският екип заема централна роля в разработката на облачното решение.

Основно наше предимство като компания и работодател е, че работим с най-новите технологии. Част от тях са: BAP, UI5, Java, JavaScript, Angular, NodeJS, Python, C#, .NET, iOS, Android, Xamarin, Apache Spark, TypeScript, SpringBoot, Hybris, Eclipse, Ab Initio, SQL, Hadoop, Fiori, Oracle, Hana, Sybase, MicroStrategy.

Benefits

Corporate Culture

Екипите ни са пълни с млади и ентусиазирани хора, които са запалени по своята технология. Стига да излезем от пандемията няма да имаме търпение да подновим всякакви събития в офиса и извън него.

Нашата мисия

Ние осигуряваме разнообразния, глобален ежедневен бизнес на Schwarz Group със стабилни, сигурни и високопроизводителни ИТ решения. Чрез перспективни разработки даваме възможност на отделите да прилагат нови бизнес идеи на практика. Виждаме себе си като равнопоставен партньор, който налага стандарти със своя силен екип. Ние сме независими специалисти, които са запалени по IT дейността в Schwarz групата и се стремят към най-добрите и икономически решения.

Нашата визия

Ентусиазъм за иновации, близост до хората, разбиране на бизнеса. Като водещ технологичен партньор, ние сме сърцето на Schwarz Group.

Ефективно, бързо, гъвкаво.

Нашите ценности: Ние сме резултатно ориентирани. Ние сме визионери. Работим с отговорност. Ентусиазъм. Партньорство.


Нашият High Five - Ръководни принципи

Аct responsibly - Нашите мениджъри приемат своята отговорност сериозно. Те са наясно със социалната отговорност на нашата компания, насърчават системната работа и непрекъснато подобряват нашата организация.

Develop decision-making employees - Нашите мениджъри дават на служителите си необходимата свобода за вземане на решения. Целенасочено развиват собствените си умения, като така подпомагат и служителите да се развиват.

Lead with appreciation - Нашите мениджъри градят доверие в отношенията, които създават, опознавайки по-добре себе си и своите служители. Когато работят заедно, те вземат предвид личността на всеки един. Общуват открито и с благодарност, като изразяват директно похвалите и критиките.

Shaping the future in an exemplary manner - Нашите мениджъри укрепват бъдещата жизнеспособност на нашата компания. За целта те отварят нови пътища и вдъхновяват своите служители. Осигуряват необходимата ориентация и вдъхновяват за промени. Самите те илюстрират тази бъдеща ориентация и отвореност за промяна.

Be powerful together - Нашите мениджъри смятат, че всеки е важен. Включват служителите изцяло и на ранен етап. Дават възможност на всички да бъдат част от играта въз основа на общи правила. Те са еднакво ангажирани с лидерство на всички нива: самоуправление, управление на екипи и корпоративно управление. Ето така осигуряваме дългосрочни резултати на високо ниво.

Team

Office

Office Photos

Office Perks

Working Space

Job Application

Процесът по кандидатстване в Schwarz IT България включва изпращане на актуално CV до отдел „Човешки ресурси“.

Как може да разберете за отворени позиции?

Вижте обявените в Job Tiger позиции и кандидатствайте!

Потърсете наш служител в LinkedIn, който да Ви препоръча, като част от фирмената програма за препоръка.

Job Interview

Процесът по подбор включва, следните стъпки:

- Преселекция

- Интервю с технически специалисти

- Интервю с човешки ресурси

- Вземане на решение

Testimonials

Virtual Mentor

VCD Banner
JobTiger Banner