"НЕКСТ ЛОДЖИСТИКС" ЕООД

Компания

Компанията разработва собствени софтуерни решения свързани с интеграцията на международни дейности в:

• Логистика

• Транспорт

• Туризъм

• Реклама

• Търговия

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner