Изпълнителна агенция „Програма за образование“

София 50 - 300 служителя

Компания

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ изпълнява функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и на Програма "Образование" 2021 - 2027 г. В това свое качество агенцията отговаря за цялостното програмиране, управление и изпълнение на програмите в съответствие с принципа на доброто финансово управление с всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно националното законодателство и правото на Европейския съюз.

JobTiger Banner