Мозайка
София под 5 заети служителя 1 jobs

Компания

Мозайка е Лаборатория за хуманизиращи технологии. В Мозайка комбинираме обработка на данни с естествени интерфейси и създаваме решения по мярка на човешкото поведение, възприятия и разбирания. 

служим си с различни методи на изкуствения интелект, за да подреждаме и извличаме знание и полезна информация от тях. Създаваме семантични информационни инфраструктури в различни области като предоставяне на бизнес информация, културно наследство, представяне на данни от архиви, управление на водите. Избираме проекти, които да са с положително въздействие за обществото. Клиенти са ни организации като Европейската космическа агенция, косвено Европейската комисия, Българска академия на науките, Rittal и други. Партнираме си с български и чужди фирми като ЕСРИ България, SISTEMA GmbH, Infograffiti. Получаваме институционална подкрепа от различни български организации. Екипът ни е съставен от млади талантливи и креативни инженери, анализатори и дизайнери с големи сърца и драйв за добри постижения.

JobTiger Banner