Белчинско училище ЕООД

София www.belchinsko-uchilishte.bg под 5 заети служителя

Компания

Проект „Белчинско училище“ – Център за образователни дейности за деца предвижда цялостна модернизация на старото основно училище в с. Белчин (община Самоков) и възстановяване дейността му.

Центърът ще разполага с учебна база, включваща:

- зали за обучение/семинарни зали;

- спални помещения;

- многофункционална зала за спорт;

- опитно поле за практически занятия и др.

Основните дейности се предвижда да включват провеждане на занятия с деца и младежи от различни възрастови групи под формата на Зелено училище, Зелена академия, обучения и др. в три направления:

- “Научно-познавателна”

- “Художествено-творческа”

- “Спортна”.

Обучението и практическите/спортни занятия ще бъдат насочени към личността на детето, като създадат необходимите условия за развиване на инициативност и увереност и същевременно допринесат за формиране на допълнителни умения, познания и компетенции.

JobTiger Banner
JobTiger Banner