Employee Development LTD

Компания

Ние сме компания от 2021г. на трудовия пазар.Регистрирани сме в Министерство на труда и социалната политика с рег.№ 3190 от 2021г.Развиваме се в областта на Човешки ресурси, Подбор на персонал, ТРЗ и консултантски услуги .

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner