RISTRUTTURAZIONI ITALIA S.R.L.S

Компания

Ristrutturazioni Italia Srls е със седалище : Via Camposerianni, S.C. в Ленола, в провинция Латина, в регион Лацио, но има и местни офиси, които са посочени в регистрацията на Търговската камара, номерът на търговския регистър (REA) е LT-217137, номерът по ДДС/данъчния код е 03014280592. Основната извършвана дейност е неспециализирани дейности по строителни работи (зидари) посочена с ATECO код 43.39.01.

Последните налични финансови отчети на Ristrutturazioni Italia Srls се отнасят за 2020 г. с общи продажби от 585 426 евро и оперативен резултат от 72 510 евро.

В официалните (оптични) финансови отчети са посочени подробно всички позиции на разходите и приходите, както и баланса, отчета за приходите и разходите, с всички стойности като кредити и дебити, производствена стойност, разходи за услуги, персонал и резултата за годината преди и след данъчно облагане. Данните за баланса са показани в сравнителни раздели за две последователни години, за да може свободно да се проверяват тенденциите и разликите между двете години.

Ristrutturazioni Italia Srls е основана през 2018 г

JobTiger Banner