Energoinvest Reach Active

други в чужбина www.reachactive.com 20 - 50 служителя

Компания

Инженерно съвършенство чрез професионализъм


Energoinvest Reachactive осигурява експертни инжинерни услуги на енергийния и строителния сектор в Ирландия и Обединеното Кралство. Ние сме иновативен доставчик на услуги, който умее да разпознава възможностите на бизнес пазара, идентифицира пропуските и предоставя цялостни решения, които отговарят на нуждите и надхвърлят очакванията на нашите клиенти.


Energoinvest Reachactive предоставя на своите клиенти единен източник на услуги и ресурси за специализирани проекти.  Този подход доведе до пет допълващи се ценности, предоставящи изключително качество на нашите инженерни услуги.


Нашите ценности:

· Сигурност – непрекъснато насърчаване културата на безопасност, насочена към нулеви инциденти

· Колективност – сътрудничество и полза от съвместната работа

· Уважение – колегиално, към клинти, общности и природата

· Почтеност – изпълнение на обещанията

· Визия – отвореност към всички възможности

· Достойнство – отдаденост на високо качесвтво към всяка дейност която Energoinvest Reachactive извършва


Energoinvest Reachactive непрестанно се стреми да се придържа към своите ценности и грижи за своите клиенти възможно най-добре. Нашите ценности са нашето кредо.


JobTiger Banner
JobTiger Banner