Шишеджам България
Търговище www.sisecam.com.tr/bg/

Компания

„Шишеджам“ е основан през 1935 година с което дава началото на индустрията за производство на стъкло в Турция в съответствие с вижданията и визията на Мустафа Кемал Ататюрк – основателят на Турската Република. Днес, „Шишеджам“ играе водеща роля в областта на производство на стъкло и химикали. „Шишеджам“ е единствената световна компания, която оперира във всички сфери за производство на стъкла – плоско стъкло, домакинско стъкло, стъклен амбалаж и в химическата промишленост. Понастоящем, „Шишеджам“ се нарежда сред първите два най-големи производители на домакинско стъкло и в първите пет на производителите на стъклен амбалаж и плоско стъкло. Общността „Шишеджам“ е един от трите най-големи производители на калцинирана сода в света и световен лидер в хромовите химикали. 

„Шишеджам“ играе водеща роля в бизнес линиите за производство на плоско стъкло, домакинско стъкло, амбалаж, химикали, автомобилно стъкло, стъклени влакна, енергия и рециклиране. Холдингът има действащи заводи в Турция, Германия, Италия, България, Румъния, Словакия, Унгария, Босна и Херцеговина, Русия, Грузия, Украйна, Египет, Индия и САЩ.

"Шишеджам", прави твърди стъпки към целта си да се превърне в един от 3-те най-големи световни производители в основните си области на дейност, чрез своите компетентни човешки ресурси и интелигентни технологии, непрекъснато продължава да трансформира своята цифрова инфраструктура и култура, като взема предвид бъдещите нужди. Sisecam, който има 88 години опит, повече от 25 хиляди служители, производствени дейности в 14 държави на четири континента и търговска мрежа от повече от 150 държави, продължава пътя си на растеж в съответствие със своята стратегия „Global Excellence“ и с приобщаващия подход, който подпомага развитието на цялата екосистема на компанията. "Шишеджам" поема отговорност за опазването на планетата, овластяването на обществото и трансформирането на живота със своята стратегия CareForNext, която е в съответствие с целите за устойчиво развитие на ООН и се съсредоточава около тях. Sisecam използва целия си опит и компетенции за насърчаване на устойчивото развитие във всеки аспект. 


ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner