Електрохолд България ЕООД

www.electrohold.bg над 300 служителя

Компания

„Електрохолд България“ ЕООД е дружеството създадено в средата на 2005 г. с името „ЧЕЗ България“ ЕАД. Дружеството има за цел да изпълнява координиращи, управленски и поддържащи дейности за всички дружества, собственост на чешката компания ČEZ а.s. в България. Към 2022 година, дружеството е една от водещите ютилити компании в България, фокусирана върху както в подобряване качеството на обслужване на нашите клиенти, така и в осигуряване на отлични условия за професионално и личностно израстване на служителите. Стремежът на компанията е насочен към постоянно подобряване на качеството, модернизиране и поддържане на високи стандарти на всеки един процес.

Zaplatomer Banner