ЕЛОВИЦА 1895 АД
Габрово 50 - 300 служителя

Компания

Основната дейност на фирма „Еловица 1895“ АД е развойно-внедрителска, производствена, сервизна и търговска в областта на специалното производство, в частта боеприпаси. 

Историята на фабриката е неделима част от икономическото развитие на Габровския край през XIX век, като предприятието е един от най-старите производители на промишлени експлозиви в България.

Фирмата е основана е през 1895г. като Събирателно дружество – Барутна фабрика „Еловица“ с предмет на дейност: производство на черни димни барути.

През годините преминава под ръководството на световната корпорация „Maxam“, а в последствие функционира и като две подразделения на корпорацията „Максам СЕ България“ ЕАД и „Експал България“ АД.

От есента на 2020 година предприятието преминава под ръководството на българско акционерно дружество и сменя името си на „Еловица 1895“ АД. Този момент бележи началото на един нов етап в развитието на фирмата, с ново портфолио, нова визия, нови цели, нови стратегии и нова мисия.


Мисия:

 • Мисията на „Еловица 1895“ АД е да бъде високоефективно предприятие в отбранителната промишленост на Република България и на световно ниво, уважаван доставчик на висококачествени отбранителни системи и услуги посредством класни персонал и технологии.


Цели:

 • Да удовлетворява изискванията и очакванията на нашите клиенти чрез предлагане на висококачествени продукти;
 • Поддържане на гъвкави производствени възможности, отговарящи на всяко изменение на пазарната конюнктура;
 • Да създадем среда на повишена отговорност към качеството на предлаганите продукти и непрекъснато старание в работата на нашите служители;
 • Да провеждаме системно обучение на персонала за повишаване на неговата квалификация и мотивация за съпричастност към извършваната дейност;
 • Създаване на среда на информираност сред служителите;
 • Да поддържа доброто име на дружеството.


Стратегия:

 • Създаване на високоефективна технологична база;
 • Постигане на пазарен растеж;
 • Привличане и осигуряване на кариерно развитие на високо квалифицирани специалисти.


Ценности:

 • Ние работим за задоволяване нуждите на нашите клиенти;
 • Ние ценим и уважаваме личността на всеки наш работник и служител;
 • Ние създаваме и повишаваме взаимното си доверие;
 • Ние постигаме резултатите в екипна работа;
 • Ние постоянно се развиваме и трупаме опит и умения;
 • Ние непрекъснато и постоянно работим за подобряване на дейността ни и създаване на ценности и методи за стимулиране на участниците в процеса.


Визия:

 • „Еловица 1895“ АД се стреми да реализира своята мисия посредством изграждането на високоефективно производство с ярко изразени социални и екологични императиви, прозрачно и отговорно управление.

 

Ние съзнаваме, че човешките ресурси са стратегически фактор за ефективното развитие на бизнеса. Богатството на всяка фирма вече не са толкова парите, колкото знанията. Хората, които работят в нея са най-същественият ѝ актив, а средствата вложени в тях са най-добрата инвестиция.

И ние търсим именно теб, за да вървим напред, като се развиваме заедно!

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner