МБАЛ СВ.МИНА ПЛОВДИВ
Пловдив wwww.mbal1.com

Компания


„МБАЛ ”Св. Мина” – Пловдив” ЕООД осъществява следните дейности:

  • Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
  • Родилна помощ;
  • Рехабилитация
  • Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
  • Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
  • Учебна и научна дейност


ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner