Керемидски ЕООД
София www.ibl.bg между 5 и 10 служителя

Компания

Ние в IBL English Academy сме отдадени млади хора, които обичат работата си. Обичаме да прекарваме време с децата, общуваме с тях, провокираме ги да задават въпроси и да стигат сами до отговорите.


През 2018 г. открихме нашия първи филиал в град София цел да създадем едно специално място, в което децата да учат, да се развиват и да се изграждат като личности. 


За нас обучението, възпитанието и приятелското отношение вървят ръка за ръка. Ние вярваме, че всяко дете има потенциал, който се нуждае от поощряваща индивидуалното развитие атмосфера. Една от основните ни цели е да изградим умения у детето, с които то да разгръща своята инициативност и самостоятелност, когато е необходимо да взима само решения.


Позовавайки се на метода – Обучение чрез проучване/Inquiry based learning, ние целим не просто децата да усвоят чужд език, но да си изработят стратегии за справяне с различни задачи от всяко естество. Държим те да изпълняват зададените активности, но още по-важно е за тях, да знаят защо го правят.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner